Súčasnosť


Súčasnosť

Obyvateľstvo:

V obci Slovenská Volová žije 497 obyvateľov (k 31.12.2006).
Z toho 157 občanov rómskej národnosti, vyše 30 %. Rómovia žijú v osade na začiatku obce, teda v tesnej blízkosti s majoritou. Rómska osada nepatrí medzi veľmi zaostalé, aj preto, že je napojená na inžinierske siete – majú prístup k vode, plynu, elektrickej energii.

V roku 1941 (podľa obecnej kroniky) žilo v obci iba 300 obyvateľov, v roku 1986 žilo 398 obyvateľov a v roku 2006 to bolo 497 obyvateľov. Čiže vidieť tu nárast v počte obyvateľov. Tento prírastok spôsobili najmä tí občania, ktorí sa prisťahovali do obce. Nakoľko priemerný ročný prirodzený prírastok za posledných 20 rokov klesá, aj napriek tomu, že v obci žije aj rómska populácia.
Obec je iba 8 km vzdialená od okresného mesta, má výhodnú polohu, teda je zvýšený záujem o stavebné pozemky.

Veková štruktúra obyvateľstva obce v roku 2006:
- predproduktívny vek (do 18 rokov) - 149
- produktívny vek (od 18 do 64 rokov) - 284
- poproduktívny vek (nad 64 rokov) - 64

Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2001 sa k rímskokatolickému vierovyznaniu prihlásilo 475 občanov. Ku gréckokatolíckemu 5 a dvaja neveriaci. V obci je iba rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v rokoch 1969 - 1975 a ako filiálka obec pripadá pod Farský úrad Ohradzany.

Do roku 1869 v obci nebola žiadna škola. V roku 1870 bola založená škola pod názvom „Rímskokatolícka ľudová škola“. V roku 1944 bola škola poštátnená a dostala názov Národná škola v Slov. Volovej. Bola to škola 1.- 4. ročník. V súčasnosti školu v obci navštevuje už iba 16 Rómov. Nerómske deti navštevujú Základnú školu Ohradzany alebo humenské školy.
Čo sa týka vzdelanostnej úrovne obyvateľov obce, tá rastie aj napriek vysokému podielu rómskeho obyvateľstva. Vysokoškolsky vzdelaných je 21 občanov.

Nezamestnanosť v našej obci je pomerne dosť vysoká, čo je ovplyvnená najmä rómskou populáciou – za posledných 5 rokov bolo každý rok okolo 60 občanov nezamestnaných.

V obci Slovenská Volová je 113 bytových jednotiek, z toho 53 domov bolo postavených a skolaudovaných ešte pred rokov 1969, t.j. sú staršie ako 38 rokov.
Zo všetkých 113 bytových jednotiek je 17 neobývaných. A z obývaných je 13 domov rómskych a 83 nerómskych.